Uitvoeringskosten huishoudtoets niet vergoed, uitkeringslasten wel

Het Wetsvoorstel waarin de afschaffing van de huishoudtoets in de WWB wordt geregeld, is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

De besparingen op de uitkeringslasten die met de huishoudtoets gemoeid waren, worden teruggedraaid en toegevoegd aan het inkomensdeel van het WWB-budget. Het betreft 27 miljoen euro in 2012 en 54 miljoen euro voor 2013 en verder.

De staatssecretaris schrijft in de memorie van toelichting dat er geen vergoeding van de uitvoeringskosten is voorzien.

Lees meer op het Gemeenteloket van SZW.

Geef een reactie