Huishoudtoets compenseren?

Vandaag gehoord in het platform armoedebeleid : verlicht de gevolgen van de huishoudtoets door in categoriale minimaregelingen de bijdrage voor gezinnen met meerderjarige kinderen te verhogen.

Geef een reactie