Goede voorbeelden van armoedebeleid

Vandaag verscheen het rapport “Sterk en samen tegen armoede” van het Verwey-Jonker Instituut. Ze deden in het kader van het Europees Jaar tegen armoede onderzoek naar gemeentelijk armoedebeleid. Vooral interessant vind ik de praktische voorbeelden:

 • Alkmaar: Het Schuldpreventieteam
 • Almere: De Meedoen- en Belemmeringsindex in combinatie met een wijkaanpak
 • Breda: Koppeling tussen minimabeleid en geschikt wonen voor iedereen (GWI-Project)
 • Delft: Bundeling van lokale krachten in het Delfts Pact tegen Armoede
 • Den Haag: Integraal armoedebeleid door brede gemeentelijke diensten
 • Eindhoven: De Armoedegezant – ombudsman tussen gemeente en maatschappelijk middenveld
 • Enschede: Ontmoeting van lokale partijen op de armoedeconferenties
 • Hengelo: Laagdrempelige voorlichting aan minima via de Geldzoeker en het ROZ
 • Leidschendam-Voorburg: Activering via de Wwb in samenwerking met het middenveld – de Vlietbanen
 • Lelystad: Armoedebeleid met een sterke focus op kinderen en jeugd
 • Oss: Bloeiend particulier initiatief voor en door minima: de Ruilkring
 • Ridderkerk: Met vrijwilligers oudere minima beter bereiken – de belastingservice van Stichting Welzijn
 • Ouderen Ridderkerk (SWOR)
 • Roosendaal: Met de doelgroep verborgen armoede opsporen: de Samen Tegen Armoede-teams
 • Rotterdam: Schuldpreventie onder jongeren via het beroepsonderwijs
 • Schiedam: Op het kruispunt van leefbaarheid, werkgelegenheid en armoedebeleid: het Fietsenproject
 • Sittard-Geleen: Aanpak complexe armoede onder gemeentelijke regie: het Participatiehuis
 • Tilburg: Ketensamenwerking in wording: de Programmamanager Armoedebeleid
 • Utrecht: Groot bereik van gemeentelijke voorzieningen: koppeling met U-pas en de voedselbank PLUSpunten
 • Vlaardingen: Netwerk voor het signaleren en bestrijden van armoede
 • Waddinxveen: Bloeiend particulier initiatief: Care for Family
 • Woerden: Inzet van Wmo-gedachtegoed in re-integratiebeleid: de Participatieladder
 • Zeist: Vrijwilligers, minima, jeugd en kunst: het KunstExpress Maatjesproject
 • Zoetermeer: Laagdrempelige armoedebestrijding door welzijnswerk: Bezoekvrouwen van Piëzo

Geef een reactie