Presentatie projecten armoedebeleid

Stimulansz en de gemeente Rotterdam nodigen u uit voor de informatie-ochtend Samenwerken aan Meedoen op donderdag 27 mei te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van projecten van de gemeente Rotterdam in het kader van armoedebestrijding. Rode draad: samenwerking op lokaal niveau. Rotterdam wil de opgedane kennis en ervaringen graag met u delen. Ook willen we graag kennis uitwisselen en mogelijkheden van (regionale) samenwerking met u verkennen. De bijeenkomst is daarom vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten in de provincie Zuid-Holland.

Samenwerken aan Meedoen
Presentatie van projecten in het kader van armoedebestrijding

• Tegengaan niet-gebruik voorzieningen
• Armoede onder kleine zelfstandigen
• Samenwerking: regionaal, met maatschappelijke organisaties en op buurtniveau
• Armoede onder gezinnen met kinderen

Donderdag 27 mei van 09.30 tot 13.30 uur, inclusief lunch   |   Librijesteeg 4 te Rotterdam   |  Deelname is gratis   |   Georganiseerd door de gemeente Rotterdam en stichting Stimulansz

De projecten zijn in 2008 en 2009 uitgevoerd in het kader van Innovatie Programma Werk en Bijstand (IPW) van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Thema’s
● Hoe bereik je de doelgroep (gezinnen met) kinderen
In het project armoedebestrijding JONG XL staat de samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin in de deelgemeente Feijenoord centraal en werd o.a. de “Levende Sociale kaart” geïntroduceerd. Met het project Kind & School is met alle Rotterdamse scholen samengewerkt. Er zijn voorlichtingen verzorgd en ouders en leerlingen zijn thuis bezocht.
● Krachten bundelen op buurtniveau
In dit project is  aansluiting gezocht bij activiteiten en netwerken in de buurt, om zo in contact te komen met de buurtbewoners. Aansluitend bij hun leefwereld.
● Bestrijding armoede onder zelfstandigen
Hoe kan je het niet-gebruik van voorzieningen onder kleine zelfstandigen tegengaan? Die vraag stond centraal in het onderzoek dat is uitgevoerd. Welke intermediairs kan je daarbij gebruiken? Ook is er aandacht voor vereenvoudigen van procedures en voor voorzieningen gericht op het verbeteren van ondernemersvaardigheden. Tijdens het congres ontvangt u de handreiking Bestrijding van armoede onder zelfstandigen
● Samenwerken met de voedselbank
In dit project is samen met de Voedselbank onderzocht hoe je effectief samen kan werken zodat de cliënten van de voedselbank ook gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen en regelingen. Hoe doe je dat het handigst? Hoe bereik je deze groep mensen het best? Verschillende methodieken zijn in de praktijk getest.

Op 27 mei willen we u graag vertellen over onze ervaringen in deze projecten. We zullen in elk geval ingaan op vragen als: wat betekent zo’n manier van werken voor de gemeentelijke organisatie? Wat werkt goed, wat werkt minder goed? We willen die ochtend ook graag met u kennis uitwisselen en de mogelijkheden van regionale samenwerking verkennen.

Programma
Vanaf 09.00 uur staat er koffie en thee voor u klaar. Het programma begint om 09.30 uur en duurt tot 12.30 uur. Het programma bestaat uit drie delen:
I – IPW projecten: lokale samenwerking
II – IPW onderzoek armoedebestrijding kleine zelfstandigen
III – Uitwisseling van kennis & verkennen van mogelijkheden tot samenwerking
Na afloop wordt er een lunch geserveerd.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier (doc) of via per e-mail o.v.v. ‘Informatie-ochtend Samenwerken aan Meedoen – 27 mei’. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Martijn Schut via martijn.schut@stimulansz.nl of tel. 06-51765099.

Geef een reactie