Stimuleringsprijs voor kinderparticipatieprojecten

Vorig jaar kondigde staatssecretaris Klijnsma aan dat zij gemeenten met het beste armoedebeleid met een prijs zou belonen. De stimuleringsprijs van € 25.000 zal gaan naar projecten die de participatie van kinderen in de samenleving versterken. De VNG – die de prijs uitreikt – splitst dit bedrag op in twee prijzen van elk 12.500 euro. De voorwaarden zijn nu bekend!

De VNG heeft gekozen voor één prijs van € 12.500 voor het beste initiatief en hetzelfde bedrag voor het beste project waarvan de projectresultaten al bekend zijn. Op deze manier worden nieuwe initiatieven gestimuleerd en worden ook bewezen successen beloond en verzameld. Om de voorwaarden voor de Stimuleringsprijs verder in te vullen heeft de VNG de gemeenten, verenigd in het platform armoedebeleid van Stimulansz en het Nibud, benaderd om mee te denken. De prijsuitreiking is tijdens de slotconferentie van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in november 2010.

Projecten indienen kan per e-mail via anna.hooijenga@vng.nl of per post : VNG, Afd. Werk en Inkomen, t.a.v. Anna Hooijenga, postbus 30435, 2500 GK Den Haag.

Geef een reactie