Zwerfjongeren met schulden

In opdracht van de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) heeft een groep studenten van de Hogeschool van Amsterdam in tien gemeenten onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening aan zwerfjongeren. Uit onderzoek bij organisaties in de gemeente Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Enschede, Groningen, Heerlen, Leiden, Rotterdam en Utrecht blijkt dat er nog niet of nauwelijks plannen zijn uitgewerkt op het gebied van schuldhulpverlening aan zwerfjongeren. In het rapport, dat op 1 juni werd gepubliceerd, worden de volgende aanbevelingen gedaan:

 1. Zorg voor een warme overdracht door Jeugdzorg als de jongere 18 jaar wordt;
 2. Laat de jongere die aan zijn schulden wil werken, niet wachten;
 3. Werk laagdrempelig;
 4. Pak de problemen van zwerfjongeren integraal aan en zorg voor regie;
 5. Maak gebruik van een specifieke, op zwerfjongeren gerichte, hulpverleningsmethodiek;
 6. Besteed aandacht aan de jongeren en lever maatwerk, dus verlaag de caseload;
 7. Stel een lifecoach in;
 8. Gemeente, neem de schulden van de zwerfjongeren onder voorwaarden over
 9. Zorg voor stopzetting van rente en invorderingsmaatregelen zodra de zwerfjongere aan het hulpverleningstraject begint. 

Het onderzoek is begeleid door docent-onderzoeker mr. Rianne van der Weijden die verbonden is aan Karthuizer, het praktijk -en onderzoekscentrum van het instituut Maatschappij en Recht. Zij zal – mogelijk samen met Hella Masuger van SZN – de onderzoeksresultaten presenteren in het platform schuldhulpverlening op 17 en 24 juni.

Andere onderwerpen in het platform zijn:

 1. Actualiteiten
 2. Jongeren en schulden
 3. Ontwikkelingen Wettelijk kader
 4. Ondersteuning van de SHV door middel van formulierenbrigades
 5. Vroegsignalering
 6. Vernieuwing minnelijk traject en het stabilisatietraject

Geef een reactie