Toolkit samenwerking gemeenten en voedselbanken beschikbaar

Op 3 december 2008 heeft Ahmed Aboutaleb, samen met de VNG een bestuurlijke conferentie voor vertegenwoordigers van voedselbanken en wethouders georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was dat door het bereiken van (betere) samenwerking tussen gemeenten en voedselbanken er meer mensen duurzaam uit de armoede geholpen worden. Voorafgaand aan deze conferentie is in mei 2008 een werkconferentie met een aantal wethouders en vertegenwoordigers van voedselbanken georganiseerd. Toolkit

Tijdens deze werkconferentie werd geconstateerd dat er een grote behoefte is aan goede voorbeelden van samenwerking tussen voedselbanken en gemeenten. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft Stimulansz een Toolkit ontwikkeld met goede voorbeelden en tips voor (betere) samenwerking tussen voedselbanken en gemeenten.
Tijdens de bestuurlijke conferentie van 3 december 2008 konden de deelnemers hun ideeën voor deze Toolkit aanleveren. Daarnaast heeft Stimulansz een aantal interviews gehouden met voedselbanken, gemeenten en maatschappelijke ondernemingen. Zowel de ideeën van de deelnemers aan de conferentie als de uitkomsten van de interviews zijn in de Toolkit opgenomen. Naast voorbeelden komen de volgende onderwerpen aan bod:

–  de aanleiding voor het ontwikkelen van de Toolkit;
–  een stappenplan voor een goede samenwerking tussen gemeenten, voedselbanken en maatschappelijke organisaties;
–  praktische tips.

Het eerste exemplaar is door staatssecretaris Jetta Klijnsma tijdens een werkbezoek op vrijdag 12 juni aan de gemeente en voedselbank Amsterdam Zuid-Oost in ontvangst genomen. De Toolkit wordt momenteel verspreid onder alle wethouders Sociale Zaken en voedselbanken.

Neem voor meer informatie contact op met mijn collega Rian Doggen, via 06-5149 6525 of rian.doggen@stimulansz.nl.

Geef een reactie