Drie moties rond schuldhulp aangenomen

Gisteren zijn 3 moties aangenomen. Deze werden vorige week ingediend tijdens het debat over de Initiatiefnota Sneller uit de schulden:

1. Motie De Kort (VVD) verzoekt de regering te onderzoeken hoe de overheid haar preferente positie kan benutten om een akkoord te sluiten tussen schuldenaar en schuldeiser teneinde prijzige gerechtelijke procedures en verdere problematische scenario’s voor de schuldenaar te voorkomen.

De Rekenkamer opperde dit eerder al in haar rapport Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk.

2. Motie Kat / De Jong (D’66) verzoekt de regering om in gesprek te treden met gemeenten en rechtspraak over de mogelijkheid om wettelijk een schuldregeling bindend te maken als tweederde van de schuldeisers akkoord is en uiterlijk q1 2024 hierover een voorstel naar de Kamer te sturen.

Dat betekent dat er onderzocht gaat worden hoe de totstandkoming van een bindende schuldregeling vereenvoudigd kan worden, bijvoorbeeld via privaatrecht (rechter legt dossier na dwangakkoord terug bij gemeente) of bestuursrecht (gemeente legt regeling op, bezwaarmakers melden zich bij bestuursrechter).

NB. de initiatiefnota van D’66 sluit aan bij het voorstel voor 1 Schuldenwet. Er zijn wel wat kleine verschillen. Die ’tweederde’ staat bijvoorbeeld niet in de Schuldenwet.

De Kamer vroeg minister Schouten eerder al om een afschrift van haar antwoord op onze brief over de rol van de rechter in de Schuldenwet. Volgt hopelijk binnenkort.

Ik ben blij om te zien dat het denken over vereenvoudiging nu niet eindigt met het afdoen van de individuele beslispunten in de initiatiefnota. Op zich is de kabinetsreactie positief en worden er een paar snel haalbare ingrepen gedaan, maar die maken de schuldhulp niet structureel eenvoudiger. Vooral minister Schouten lijkt steeds meer bereid om ook na te denken over het ideale eindplaatje.

Voorafgaand aan het debat van vorige week reageerde de VNG positief op de initiatiefnota. Eerder al lieten o.a. de FNV, Ombudsman, VNO-NCW en MKB-Nederland zich positief uit.

Andere elementen uit de Schuldenwet – zoals de rol van bewindvoering – komen terug in het commissiedebat op 5 juli.

3. Motie Palland (CDA) verzoekt de regering een pilot vorm te geven inzake een bredere invulling van de rol van de gerechtsdeurwaarder bij vroegsignalering, het coördineren om frustrerende beslagleggingen te voorkomen en een toepassing van het sociaal tarief, en de Kamer over de opzet en uitrol van de pilot te informeren in Q1 2024.

Deze motie komt voor uit een voorstel van KBvG, Nadja Jungmann en André Moerman. Ik hoop dat de uitkomst van de pilot niet is dat de deurwaarder hulpverlener of schuldregelaar wordt. Wat mij betreft wordt de deurwaarder verplicht om beslag te melden bij de gemeente, en ik vraag me af of daar een sociaal tarief voor nodig is. Vroegsignalering gebeurt wat mij betreft door de primaire schuldeiser en in het uiterste geval het incassobureau of de schuldenfunctionaris bij de rechtbank.

6 gedachtes over “Drie moties rond schuldhulp aangenomen

  1. Jammer dat je altijd zo negatief bent over deze mogelijke nieuwe deurwaardersrol. In mijn ogen wel een hele goede oplossing om schulden direct bij de bron aan te pakken. Als dit lukt komt er minder bij SHV en als het niet lukt zal de rol van de schuldhulpverlener niet veranderen en kunnen ze nog steeds goed werk doen maar dan met dossiers met veel minder additionele kosten. Dus altijd win-win! Ben het wel met je eens dat het belangrijk is dat er een toezichthoudende rol wordt opgepakt door een derde partij die controleert of de deurwaarders 2.0 activiteiten op een correcte manier worden uitgevoerd door de deurwaarder. Binnenkort maar keertje bijpraten.

  2. Ja, sorry Boris, ik ben sceptisch hierover. Er zijn ook wel goede elementen overigens. Het kosteloos toevoegen van vorderingen bijvoorbeeld (wel de vraag wie dat dan betaalt) en het feit dat er automatisch een moratorium in werking treedt. Als het daarbij blijft vind ik het best een goed plan. Het lijkt me niet verstandig als deurwaarders gaan hulpverlenen, en schuldregelen overnemen van gemeenten.
    Dit was onze primaire reactie op een vroege versie van het plan: https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2022/11/Schuldregeling-door-deurwaarders.pdf. Een beetje ongenuanceerd als ik het nu lees, maar de hoofdlijn blijft overeind.

  3. Hoi Martijn met je opmerking” het lijkt me niet verstandig als deurwaarders gaan hulpverlenen, en schuldregelen overnemen van gemeenten zie ik dat je het plan ook niet goed begrijpt. In mijn ogen zal dit ook absoluut niet moeten en is dat ook niet de bedoeling. Misschien zie ik je in Zeist vandaag en kan ik uitleggen hoe het zou kunnen werken en wat de toegevoegde waarde hier van kan zijn.

  4. Ik denk dat ik het plan wel begrijp, maar dat sommige onderdelen nog verder moeten worden uitgewerkt. Als vorderingen kunnen worden toegevoegd, dan is het een kleine stap naar dat deurwaarders actief die overige schuldeisers gaan opsporen. Ik hoor van voorstanders dat zij dat wel zien zitten. Als expliciet in het plan komt te staan dat dat niet de bedoeling is, vind ik het oké. Blijven nog wel veel andere bezwaren overeind. Ik ben niet bij het congres vandaag, maar spreek je graag een andere keer!

  5. Beste Martijn, de rol van de gerechtsdeurwaarder is hierin enkel een signalerende (en doorverwijzende) rol. Het is absoluut niet het doel dat de gerechtsdeurwaarder zelf schuldhulp o.i.d. gaat aanbieden. Gerechtsdeurwaarders komen écht achter de voordeur en weten veel over de schuldenaar. Hoe mooi en goed zou het zijn als de gerechtsdeurwaarder ‘pas op de plaats maakt’ en de schuldenaar rust biedt door de incassomaatregelen te schorsen of te staken? Met een pilot zoals deze – en laten we hopen uiteindelijk een verankering in de wet- helpt het de gerechtsdeurwaarder zijn sociale rol nóg meer te pakken en staat hem hiermee het ministerieplicht niet in de weg. Nu gebeurt het veelal naar eigen inzicht van de gerechtsdeurwaarder. Maar wat als de eiser nu door wil met de incassomaatregelen..?

  6. Hallo Matthijs, ik zal het plan wat onbevooroordeelder volgen. Bij eerdere versies kreeg ik de indruk dat deurwaarders overige schulden gingen opsporen, deze kosteloos toevoegen en verdelen, en de facto dus schuldregelen. Maar is word steeds meer gerustgesteld dat dat niet de bedoeling is. Ik snap ook nog niet zo goed waarom er een sociaal tarief nodig is om te kunnen doorverwijzen, maar misschien is dat juist iets wat nog moet worden uitgewerkt in de pilot. Enne, binnenkort ga ik bij André op de koffie. Bedankt voor je constructieve commentaar!

Geef een reactie