Inkomens- en schuldenproblemen obstakel bij hulp aan zwerfjongeren

Jaarlijks leiden volgens de Algemene Rekenkamer zo’n 8.000 jongeren een zwervend bestaan. Vrijwel alle zwerfjongeren hebben schulden. Recht op een uitkering hebben ze nog niet, een stabiel inkomen ontbreekt.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS gaat met gemeenten aan de slag om de hulp voor zwerfjongeren te verbeteren. Beleid is vastgelegd in het Plan van Aanpak maatschappelijke opvang van de G4 en het Rijk (in april jl. is hiervan de tweede fase vastgesteld) en de stedelijke beleidskompassen van de overige 39 centrumgemeenten.

In 2011 en 2012 worden gemeenten o.a. ondersteund door middel van regiobijeenkomsten en een landelijke dag. Ook komt er een ondersteuningsprogramma dat zal lopen vanaf eind 2011 tot begin 2013. Hierbij wordt de door de de landelijke werkgroep zwerfjongeren ontwikkelde „aanpak zwerfjongeren‟ onder de aandacht gebracht. Hierin wordt ingegaan op de persoonsgerichte benadering, regie door gemeenten, overdracht en nazorg vanuit jeugdzorg, specialistische diagnostiek en functionele eisen aan eerste opvang. Daarnaast is de staatssecretaris van plan een centrale data- en/of projectenbank op te zetten.

Aanpak loont
Op basis van de beschikbare gegevens is becijferd dat € 1 aan inzet bij deze doelgroepen indicatief respectievelijk € 2,2 voor potentieel daklozen, € 2,0 voor feitelijk daklozen en € 3,5 voor residentieel daklozen aan kosten bespaart. De besparingen hebben vooral betrekking op zorgkosten en kosten die samenhangen met overlast en veiligheid.

Lees meer
Beluister hier de reactie van stichting zwerfjongeren voor de NOS. Of bekijk hier alle media-aandacht naar aanleiding van het persbericht.

Geef een reactie