Voorschot middelen schuldhulpverlening 2011

Eind mei/begin juni hebben gemeenten 60% van de specifieke uitkering schuldhulpverlening 2011 gekregen. Het resterende deel volgt uiterlijk in oktober. Gemeenten moeten de tijdelijke extra middelen in 2011 besteden en mogen deze niet meenemen naar volgend jaar. Met ingang van volgend jaar krijgen gemeenten geen extra middelen meer.

Geef een reactie