Succesvolle schuldhulpverlening en armoedebeleid met minder budget

Divosa en Stimulansz bieden gezamenlijk gratis advies over de financiële situatie van de gemeente op het brede terrein van werk en inkomen. Bekijk ons gratis aanbod.

We kunnen het ook toespitsen op armoedebeleid of schuldhulpverlening, maar dan is het meestal niet gratis. Je kent Stimulansz misschien vooral van onze gestandaardiseerde instrumenten, producten en abonnementen, maar we kunnen gemeenten en organisaties ook helpen met een advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan:

  1. Evaluatie en nulmeting
  2. Opstellen beleidsplan
  3. Organisatieadvies en stroomlijning werkproces
  4. Detachering en implementatie van nieuw beleid

 Mail mij voor meer info.

Geef een reactie