Hoe meer werklozen hoe meer criminaliteit

Belgische Criminologen en politicologen hebben onderzocht wat de meest bepalende factor is voor criminaliteit. Dat is niet het aandeel allochtonen, de bevolkingsdichtheid of armoede, maar … werkloosheid. Lees meer in De Standaard.

Geef een reactie