Wat hebben gemeenten gedaan met de voor schuldhulpverlening geoormerkte middelen?

Voor de periode 2009-2011 hebben gemeenten extra middelen gekregen om het tijdelijke grotere beroep op de schuldhulpverlening in het kader van de crisis op te vangen en verbeteringen aan te brengen in de effectiviteit en kwaliteit van schuldhulpverlening. De wijze van inzet van de extra middelen en het effect ervan is gemonitord. De belangrijkste resultaten:

  • De middelen zijn door de meeste gemeenten gebruikt om de wachtlijst weg te werken dan wel te voorkomen.
  • Bijna de helft van de gemeenten heeft de middelen ingezet voor een brede toegankelijkheid van de schuldhulpverlening, voor zover daar al niet sprake van was. Veel aandacht is daarbij besteed aan de doelgroep jongeren.
  • Daarnaast is geïnvesteerd in vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, preventie, nazorg en samenwerking met ketenpartners, met het oog op verbetering van de effectiviteit op de langere termijn.
  • Op tweederde van de werkpleinen hebben trainingen plaatsgevonden voor werkcoaches zodat deze mensen met schulden beter kunnen herkennen en adequaat doorverwijzen.

Lees ook de brief van staatssecretaris De Krom van SZW aan de Tweede Kamer met daarin een samenvatting van de bevindingen.

Geef een reactie