Creatief met bijstand en schulden

Tijdens het Divosa voorjaarscongres verzorgde ik samen met Ed Farla (Kredietbank W-Brabant) een workshop over maatwerk in bijstand- en schuldhulpverlening. Bekijk onze presentatie. We zochten de juridische grenzen op en bespraken de Bredase praktijk. Onze workshop viel perfect samen met de lancering van de ‘Omgekeerde Toets’ door Stimulansz. Bij een aanvraag voor bijvoorbeeld inkomensondersteuning of schuldhulp begin je niet – zoals gangbaar – bij het juridisch toetsen op basis van de wet(ten). Nee, je kijkt eerst naar het beoogde effect. De omgekeerde toets bestaat uit vier stappen:

  1. Welk effect wil de klant bereiken?
  2. Valt dit effect onder de grondwaarden van de wet?
  3. Is het besluit ethisch te verantwoorden?
  4. Hoe past dit binnen de randvoorwaarden (juridische toets)?

Lees meer op deomgekeerdetoets.nl en bekijk het filmpje:

Dus wil je meer maatwerk in de uitvoering (zoals Breda) en wil je dat onderbouwen met een stevig (juridisch) verhaal, ga dan even bij Stimulansz te rade.

2015, het jaar van de grote transities in het sociaal domein

Ik schreef er een column over voor SPRANK:

Column

Vanuit Eigen Kracht (training)

Het doel van deze training is om de eigen kracht, mogelijkheden, motivatie en creativiteit van de klant (en diens netwerk) centraal te stellen en te activeren. De bedoeling is dat u zelf gaat kantelen. In plaats van het bieden van  advies of hulp zet u de klant zelf aan het roer. U stelt de klant in staat om zelf antwoorden op zijn vragen vinden. Deze verandering kost tijd maar is noodzakelijk. Vanuit verschillende invalshoeken (Wmo, WWB, schuldhulpverlening en welzijn) wordt steeds meer nadruk gelegd op de mogelijkheden van de burger. Lees meer op stimulansz.nl.