Vanuit Eigen Kracht (training)

Het doel van deze training is om de eigen kracht, mogelijkheden, motivatie en creativiteit van de klant (en diens netwerk) centraal te stellen en te activeren. De bedoeling is dat u zelf gaat kantelen. In plaats van het bieden van  advies of hulp zet u de klant zelf aan het roer. U stelt de klant in staat om zelf antwoorden op zijn vragen vinden. Deze verandering kost tijd maar is noodzakelijk. Vanuit verschillende invalshoeken (Wmo, WWB, schuldhulpverlening en welzijn) wordt steeds meer nadruk gelegd op de mogelijkheden van de burger. Lees meer op stimulansz.nl.

Geef een reactie