Aan de slag met vroegsignalering

Afbeeldingsresultaat voor vroegsignalering schuldenDoor signalen van energiebedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars over betalingsachterstanden vroegtijdig op te pakken, kun je als gemeente veel leed en maatschappelijke kosten voorkomen. De eerste 100 gemeenten die zich melden, kunnen vanuit het project ‘Landelijke Uitrol Vroegsignalering Schulden’ gratis ondersteuning krijgen bij het opzetten van vroegsignalering. Bij voorkeur maken gemeenten dan gebruik van de Vindplaats van Schulden. Dit initiatief van het BKR vervult de rol van gegevensverwerker: meldingen van betalingsachterstanden worden op een zorgvuldige manier verwerkt tot signalen voor de gemeente. Nijmegen is een van de eerste gemeenten die hiermee aan de slag ging.

Geïnteresseerde gemeenten kunnen mailen naar initiatiefnemer Jan Siebols.

Lees meer over vroegsignalering en de ondersteuningsmogelijkheden in het artikel Vroegsignalering schulden: een lastig pad, maar begaanbaar (Sociaal Bestek).

Levensgebeurtenissen
En nu we het toch over vroegsignalering hebben: in Utrecht worden workshops gegeven over levensgebeurtenissen. De workshops zijn onderdeel van de Utrechtse Armoedeaanpak 2016-2019.

In het vandaag in SPRANK verschenen artikel Werkgever brengt schulden eerder in beeld wordt gerefereerd aan de FiKks app: een schuldenplatform dat mensen helpt met hun geldzaken voordat het geldzorgen zijn. Bekijk de video:

En kijk ook nog even in de rubriek Voorlichting & preventie en lees de Leidraad Vroegsignalering van de NVVK.

2 gedachtes over “Aan de slag met vroegsignalering

  1. “Vroeg-signalering”: Big Brother(Sister?) is watching you…. !
    OUTREACH IS WAT ER MOET KOMEN. OUTREACH zoals in: laagdrempelig, zoals in: daar zijn waar degenen die de problemen hebben je zoeken. Als COACH VOOR MENSEN EN ORGANISATIES IN CRISISSITUATIES leidt mijn goede reputatie en het vertrouwen dat men in mij stelt, heel snel tot verdere opening van zaken. Jarenlang heb ik degenen die schuldhulpverlening nodig hadden, verwezen naar hen die dat zeiden te bieden, de “professionele bedrijven”. Totdat ik er achter kwam wat er over was gebleven van mijn voormalige hardwerkende, energieke cliënten:uitgemergelde bescheten schimmen zonder een greintje zelfrespect met kinderen wiens woede t.o. de maatschappij al aanzienlijk was nog voordat ze daar deel van uit moesten gaan maken….
    Om die reden heb ik nolens volens zelf een Stichting t.b.v schuldhulpverlening opgezet, die i.p.v. het W.S.N.P. het MSNP-traject bewandelt: de M van Minnelijk, van Maatje, van saMenwerking.
    Alleen: de gemeente verstrekt t.b.v. dergelijke organisaties geen vergoeding uit de WMO of de Bijzondere Bijstand aan de cliënt….. die moet zich (gedwongen winkelnering!) maar tot de Gemeentelijke Kredietbank wenden….!

Geef een reactie