Gemeente en beschermingsbewind

In januari gaf ik een samenvatting van de discussie over beschermingsbewind en de kosten daarvan voor gemeenten. We zijn inmiddels weer een stapje verder:

 • De Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensondersteuners (BPBI) heeft in het kader van het project ‘Samen Verder‘ een modelconvenant (.docx) opgeleverd voor betere samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders.
 • Bij drie rechtbanken is recent een pilot gestart. Hierin zal, in de fase dat de rechtbank een verzoek ontvangt tot onderbewindstelling, de gemeente in de gelegenheid worden gesteld om de betrokkene alternatieve hulp aan te bieden. Hierbij is ook het project Inclusieve Stad betrokken.

Lees ook: Rijk steekt kop in het zand bij beschermingsbewind (VNG).

Aanvulling d.d. 4 sept.: Taco Schaafsma attendeert me erop dat Groningen nog weer een stapje verder is (zie reacties). In een collegebrief aan de raad onderscheidt de gemeente vanaf p. 3 de volgende mogelijkheden om grip te krijgen op de kosten van beschermingsbewind:

 1. Beschermingsbewind door de gemeente zelf als voorliggende voorziening. Net als Deventer. De vraag is echter of de gemeente hiermee commerciële bewindvoerders oneerlijk beconcurreert. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) doet hierover binnenkort uitspraak.
 2. Acquisitie en verbeteren van de communicatie en werkprocessen.
 3. Meer grip op de vaststelling noodzaak beschermingsbewind.
 4. Geen bijzondere bijstand voor de kosten van extra werkzaamheden in verband met schulden.
 5. Aanscherping draagkrachtcriteria.

5 gedachtes over “Gemeente en beschermingsbewind

 1. Bewindvoerering is een taak van de bewindvoerder en niet van de gemeente. Daarbij is de beloning van de bewindvoerder bij wet geregeld. Het feit dat een gemeente gratis bewind zal gaan aanbieden kan dan daar niets aan af doen. Daarbij zal de bewindvoerder moeten verzoeken een afwijkende beloning vast te stellen.

  Hoe dan ook een gratis bewind lijkt een utopie!. ( lijkt mij een economische activiteit). Van een voorliggende voorzienig zoals bedoeld in artikel 15 PW lijkt mij dan ook geen sprake en zal naar mijn mening geen stand kunnen houden bij de bestuursrechter.

  Het is de rechter die na onderzoek het bewind instelt en de bewindvoerder benoemd.

  Zie Artikel 435 lid 1 bw
  De rechter die het bewind instelt, benoemt daarbij of zo spoedig mogelijk daarna een bewindvoerder. Hij vergewist zich van de bereidheid en vormt zich een oordeel over de geschiktheid van de te benoemen persoon

  vervolgens is in artikel 435 lid 3 BW is bepaald dat:

  De rechter bij de benoeming van de bewindvoerder de uitdrukkelijke voorkeur volgt van de rechthebbende, tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten. Voorkeur is in art. 35 van de P-wet niet gelijk te stellen aan noodzaak,

  M.i. liggen daar meer mogelijkheden voor Groningen. ( kan nu ook al omdat bewind van de GKB goedkoper is dan commerciële bewindvoerder.

  Indien het de voorkeur van belanghebbende is dat hij niet onder bewind wil worden gesteld bij een goedkopere / gratis bewindvoerder dan vloeien de (meer) kosten voort uit een eigen keuze. Het maken van een eigen (duurdere) keuze kan echter niet worden afgewenteld op de bijstand.
  ( ECLI:NL:CRVB:2016:4629 ) en op die grond kunnen de meerkosten afgewezen worden.

  Het lijkt dat deze procedure meer soelaas biedt voor de gemeente Groningen dan een afwijzing op grond van een voorliggende voorziening. ( artikel 15 PW). Wellicht een keer van het proberen waard.

 2. Beste Tjalling,
  Een gegronde rede, waarom onderbewindgestelde niet zijn gemeente als bewindvoerder wil hebben is het vertrouwen van onderbewindgestelde in zijn gemeente. Veelal is onderbewindgestelde in aanloop naar het bewind al meerdere malen door de gemeente uitgenodigd voor bijv. zijn uitkering of om een verzoek om schuldhulp etc. en heeft hij al meerdere malen brieven ontvangen waarin strafmaatregelen staan vanuit diezelfde gemeente omdat hij zich niet “kon” houden aan voorwaarden die die gemeente stelde. Dit was overigens achteraf ook de grondslag, de noodzaak om het bewind aan te vragen.
  Wie geeft onderbewindgestelde de garantie dat die gemeentelijke bewindvoerder niet kort op zijn leefgeld of hem andere strafmaatregelen oplegt. De gemeente heeft nu eenmaal twee petten op in deze. Dat zou niet moeten kunnen. Wat mij betreft gaan we terug naar de oude situatie. Heel het schuldenbewind afschaffen. Daarmee worden al heel veel problemen opgelost. Het aantal bewinden zal snel afnemen. Zelfstandige bewindvoerders hoeven niet meer voor een zakcentje vele uren extra arbeid (inventarisatie, tijdelijke betalingsafspraken, contacten deurwaarders, handhaven beslagvrije voet etc.) te verrichtten. En de gemeente, die nu al roept dat zij het voor veel minder kunnen en beter kunnen, kan zich nuttig maken bij schuldenbewinden !! Lekker alles onder een dak. Klant wordt dan bij het eerste loketje weggestuurd (aanmelding SHV) en bij het andere loketje (bewindvoering) geholpen aan de informatie die bij het eerste loketje werd gevraagd. (of wordt hij bij dat 2e loketje ook weggestuurd?). Als er beslag ligt kan de onderbewindgestelde zowieso geen bewindvoerderskosten betalen en krijgt hij als hij werkt ook geen bijzondere bijstand i.v.m. draagkracht. Beslag wordt immers niet naar gekeken.
  Gezien dat laatste denk ik dat de gemeente deze doelgroep als laatste of niet gaat bedienen.

  Wilma

 3. Waarom zijn schulden een grond geworden voor beschermingsbewind (de zogenaamde schuldenbewinden)?
  Omdat veel mensen met schulden onvoldoende werden geholpen in gemeentelijke schuldhulpverlening.
  De oplossing ligt dus ook daar: investeer in laagdrempelige schuldhulpverlening, werk outreachend n.a.v. vroegsignalering, sluit geen mensen etc etc .
  Projecten als ‘Samen verder’ en het zoeken naar afwijzingsgronden bijzondere bijstand houden veel mensen van de straat maar zijn uiteindelijk zonde van de tijd/energie/geld.

Geef een reactie