Integrated approaches to combating poverty and social exclusion

Meer inzet op de bestrijding van armoede en leren van elkaars aanpak: dat is de inzet van de lidstaten van de EU. In 2020 moet het aantal mensen dat in armoede leeft in Europa met 20 miljoen zijn afgenomen in vergelijking met 2008. Vorig jaar stemden alle EU-landen in met de Raadsconclusies waarin dit is afgesproken. Ik heb het vorig jaar blijkbaar gemist, vandaar dat ik er nu pas over schrijf. Vorig jaar werd ook het boekje Integrated approaches to combating poverty and social exclusion verspreid met praktische voorbeelden van armoedebestrijding in Europa. Nederland heeft het Kindpakket en de sociale wijkteams als goede voorbeelden aangedragen.

Staatssecretaris Klijnsma refereert in haar Kamerbrief van juni jl. aan deze Europese afspraak. De brief leest als een afscheidsbrief van een demissionair staatssecretaris die redelijk tevreden terugkijkt op haar ambtsperiode en opsomt welke stappen de afgelopen jaren zijn gezet. Ze concludeert ook: ‘Ondanks deze lichtpunten blijft onverminderde inzet op het terrein van armoede- en schuldenbeleid nodig.’

Geef een reactie