Armoede- en schuldencijfers op gemeente, wijk- en buurtniveau

Op zoek naar cijfers over armoede en schuldenproblematiek in jouw gemeente? Hieronder zet ik de mij bekende bronnen op een rij:

  1. Huishoudens met laag en langdurig laag inkomen, met huishoudenskenmerken per gemeente. Bron: CBS, cijfers hebben betrekking op 2013. Met Gouda als voorbeeld. Klik op ‘Pas selectie aan’ om je eigen gemeente te selecteren.
  2. Nog mooier: Gegevens op wijk- en buurtniveau van het aantal huishoudens met (langdurig) een laag inkomen. Bron: CBS, cijfers hebben betrekking op 2013.CBS2
  3. Schuldenproblematiek op straatniveau. Bron: Schuldhulpmaatje.Kaartje3
  4. Huishoudens met lichte tot zware problematische schulden per gemeente. Prognoses 2012. Bron: onderzoek APE/Stimulansz.
  5. Voor gemeenten Z-Holland: Databank Tympaan.
  6. Minimascan Stimulansz: huishoudens met een laag inkomen naar inkomensgrens en inkomstenbron. Betrouwbare ramingen van actuele armoedecijfer.
  7. Dagblad Trouw: interactief kaartje met armoedecijfers per gemeente.
  8. Waarstaatjegemeente.nl. Databank met o.a. dashboard Werk en inkomen en cijfers over gebruik inkomensondersteuning per gemeente.waarstaatjegemeente
  9. Benchmark armoede en schulden. Gegevens over problematiek, beleid en uitvoering per gemeente. Alleen voor deelnemende gemeenten.

Laat me weten als ik een bron vergeten ben!

Geef een reactie