Doelgroep schuldhulpverlening per gemeente

Hoeveel huishoudens in mijn gemeente lopen een verhoogd risico om een problematische schuld op te bouwen? Hoeveel huishoudens hebben een lichte of zware problematische schuld? En hoe verhoudt zich dat tot het aantal klanten dat zich jaarlijks bij ons aanmeldt?

Vul in deze rekentool je gemeentecode in (CBS) en je krijgt de volgende tabel voor jouw gemeente:

Risicoladder Aantal   huishoudens % van huishoudens   in risicogroep
0 Geen   problematische schulden 775 26,4%
1 Lichte   problematische schuld 1.459 49,6%
2 Zware   problematische schuld 366 12,4%
3 Zware   structurele problematische schuld 340 11,6%
Totaal 2.939 100,0%

Lees de handreiking Kosten en baten van schuldhulpverlening met daarin een toelichting.

Geef een reactie