Meerjarenbeleidsplan Utrecht

De gemeenteraad van Utrecht heeft vorige week donderdag het meerjarenbeleidsplan armoede en schuldhulpverlening aangenomen. De titel van het plan is ‘De basis op orde en meedoen’; en dat is ook precies waar het plan over gaat. Echt een mooi integraal plan. Dat zouden wat mij betreft meer gemeenten mogen doen: 1 integraal plan voor armoedebeleid en schuldhulpverlening + oog voor raakvlakken met andere beleidsterreinen.

Geef een reactie