Regeerakkoord #2

De belangrijkste wijzigingen (voor lage inkomens)

 • De inkomensafhankelijke zorgpremie is geschrapt.
 • Het inkomensafhankelijke eigen risico blijft bestaan (lage inkomens betalen €180 per jaar, hoge inkomens €595).
 • De nominale zorgpremie (wat mensen betalen aan de basisverzekering) blijft zoals die nu is. Iedereen betaalt in 2014 zo’n €1.269 per jaar.
 • De zorgtoeslag blijft gehandhaafd.

Koopkracht
Door de aanpassingen van de belasting gaan lage inkomens er meer op vooruit dan hoge inkomens, die juist koopkracht verliezen. Maar het nieuwe akkoord is volgens de onderhandelaars minder nivellerend dan het originele regeerakkoord. Het CPB komt tot de volgende koopkrachtplaatjes (bruto en per jaar):

Tweeverdieners met baan

 • Inkomen onder €32.900: -0,25%
 • Inkomen tussen €32.900 en €65.800: 0%
 • Inkomen tussen €65.800 en €94.000: 0%
 • Inkomen boven €94.000: -0,25%

Tweeverdieners met uitkering

 • Allemaal: -0,25%

Tweeverdieners met pensioen

 • Inkomen onder €22.560: +0,25%
 • Inkomen boven €22.560: -1%

Alleenstaande met baan

 • Inkomen onder €32.900: +0,5%
 • Inkomen tussen €32.900 en €65.800: +0,25%
 • Inkomen boven €65.800: -0,5%

Alleenstaande met uitkering

 • Inkomen onder €22.560: 0%
 • Inkomen boven €22.560: -0,25%

Alleenstaande met pensioen

 • Inkomen onder €22.560: +0,25%
 • Inkomen boven €22.560: -1,25%

Alleenverdiener met baan

 • Inkomen onder €32.900: -0,25%
 • Inkomen tussen €32.900 en €65.800: -0,75%
 • Inkomen boven €65.800: -0,5%

Alleenverdiener met uitkering

 • Allemaal: -0,25%

Alleenverdiener met pensioen

 • Allemaal: -0,75%

Zie ook de cijfers op p16/17 van het CPB-rapport. Op p13/14 staat welke regelingen in deze berekeningen zijn opgenomen. De huishouduitkeringstoets zie ik er niet bij staan.

Bij deze cijfers moet verder worden aangetekend dat het om de mediane ontwikkeling gaat. Dat betekent dat de helft van de mensen er in koopkracht juist meer op vooruit gaan dan het cijfer dat bij hun groep past, en de helft van de mensen er juist meer op achteruitgaat. Bovendien gaat het om veranderingen per jaar, voor een periode van vijf jaar. Dat betekent dat je voor een beeld voor 2017 de getallen met vijf moet vermenigvuldigen. Maar het betekent ook dat de voorspellingen nog erg onzeker zijn.

Het Nibud is op dit moment ook bezig met een doorberekening van het bijgestelde regeerakkoord. Ze hopen eind deze week de koopkrachtplaatjes op te leveren.

Geef een reactie