Regeerakkoord: extra geld armoedebestrijding

Rutte en Samsom presenteren op dit moment het Regeerakkoord. Ik hoor Rutte zojuist zeggen: er komt extra geld voor armoedebestrijding, met name gericht op gezinnen met kinderen, werkende minima en ouderen met een klein pensioen. In de doorrekening van het CPB lees ik op p. 33 dat er € 100 miljoen beschikbaar komt voor intensivering van het armoedebeleid. Ik neem aan dat dat naar het gemeentefonds gaat.

Samsom zegt zojuist: lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit. Hoge inkomens gaan er 0,6% op achteruit. Lees meer in hoofdstuk 5 van de doorrekening van het CPB.

3 gedachtes over “Regeerakkoord: extra geld armoedebestrijding

  1. Goed nieuws! Opvallend wel dat de ouderen als specifieke groep niet genoemd worden. Terwijl dit wel nodig is!

  2. Ik had het even gemist, maar ze zijn wel degelijk genoemd! Ik heb het artikel snel aangepast. Ook te lezen in het regeerakkoord.

  3. Snap die huishouduitkeringstoets niet?

    Word er dan nog steeds gekeken naar het inkomen van iemand die in het zelfde huis woont en wel werkt van de uitkering afgetrokken ?

    Of word er nu echt alleen naar t aantal uitkeringen per huishouden gekeken? Zonder dat daar een kind of volwassenen aan mee moet gaan betalen?

    Kan me niet zo goed iets opmaken uit die tekst.

Geef een reactie