Geen verrassingen in Miljoenennota

Geen nieuws is ook nieuws.. Ik heb de Miljoenennota (begroting SZW) bekeken en heb geen nieuwe uitnames of toevoegingen aan het gemeentefonds gevonden voor de beleidsterreinen armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Geef een reactie