De Krom informeert Kamer over armoedebeleid en schuldhulp

In zijn brief van 5 juli jl. informeert Staatssecretaris De Krom de Tweede Kamer over o.a. de volgende onderwerpen: 

  1. Landelijk Informatiesysteem Schulden;
  2. Ervaringen en leerpunten van gemeenten inzake de bevordering van participatie van kinderen;
  3. Bijzondere bijstand voor kinderen met ouders in maatschappelijke opvang;
  4. Schuldenproblematiek onder studenten;
  5. Ondersteuningsprogramma „Op weg naar effectieve schuldhulp‟.

Dit n.a.v. het Algemeen Overleg op 4 april jl.

Geef een reactie