Het zit niet mee voor aandachtswijken

Naar verhouding hebben aantrekkelijke woongebieden in plattelandsgemeenten een hogere uitstroom dan sociaal zwakke en onaantrekkelijke woongebieden. Maar in kwetsbare buurten leidt krimp eerder tot leegstand, verpaupering en sociale problemen. Dit blijkt uit een onderzoek van Movisie.

Uit ander onderzoek blijkt dat de nieuwe regels die vorig jaar zijn gesteld aan het huren van sociale huurwoningen slecht uitpakken voor aandachtswijken. Doordat corporaties verplicht zijn om 90% van hun goedkope huizen aan de laagste inkomens te verhuren, komen op termijn meer kansarme huishoudens in probleemwijken wonen. Eén van de doelen van de wijkaanpak is juist gemengde wijken creëren.

Geef een reactie