De Krom geeft antwoord op vragen Eerste Kamer over wetsvoorstel schuldhulpverlening

De staatssecretaris van SZW heeft antwoord gegeven op vragen van de Eerste Kamer over cijfermatige onderbouwing van de beoogde effectiviteitswinst, financiële middelen voor gemeenten, aanpak van de uitbuiting door de financiële sector en (monitoring van) de doorlooptijden.

De Krom geeft in zijn antwoord o.a. aan dat gemeenten voldoende middelen ontvangen om de wet uit te voeren. De VNG is het daar – zoals bekend – niet mee eens.

De vaste commissie SZW van de Eerste Kamer gaat zich nu beraden op de verdere procedure. De volgende commissievergadering vindt plaats op 17 januari.

Geef een reactie