Roermond kantelt het armoedebeleid

Met maatwerk gaat de gemeente de armoede terugdringen. “We geven geen vis, maar een hengel”.

“We realiseerden ons dat we het probleem niet oplossen door alleen maar geld te geven”, zegt wethouder Raja Moussaoui. “Veel minima vragen elk jaar weer dezelfde vergoedingen aan. Veel van deze mensen kennen we onvoldoende. De komende jaren willen we daarom met hen in gesprek gaan en kijken of er iets in hun situatie veranderd kan worden, waardoor zij duurzaam de armoede ontvluchten. Inkomensondersteuning kan noodzakelijk blijken, maar dat is niet waar we het gesprek aan de keukentafel mee beginnen.”


Maatwerk
Maatwerk is het sleutelwoord. Elk huishouden vraagt om een andere benadering. De ene persoon is gebaat bij ondersteuning, de ander is gebaat bij een schop onder de kont. De gemeente werkt daarbij nauw samen met het maatschappelijk middenveld. Tal van professionele- en vrijwilligersorganisaties en de gemeente zelf verrichten huisbezoeken en proberen met elkaar de juiste voorzieningen aan elkaar te koppelen. Uitgangspunt is één klant, één plan, één contactpersoon.

Werken loont
Het armoedebeleid is zo vormgegeven dat werken loont. Voor mensen die vanwege bijvoorbeeld leeftijd of fysieke, sociale, psychische of verstandelijke beperkingen niet (fulltime) kunnen werken blijft een vangnet bestaan.

Andere maatregelen zijn de bijstand voor tweedehands goederen, invoering van een drempelbedrag, online aanvragen van inkomensondersteuning en vergoeding van werkgerelateerde kosten. De langdurigheidstoeslag gaat gelden als voorliggende voorziening voor de witgoedregeling en wordt opengesteld voor minima die geen arbeidsplicht hebben in het kader van de bijstandsuitkering. Voor arbeidsplichtigen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt bekeken of een bonus voor vrijwilligerswerk kan worden verstrekt.

 “Op deze manier maakt de gemeente het leveren van een tegenprestatie lonend en garandeert het voor mensen die niet kúnnen werken een inkomensvoorziening.” Stelt Moussaoui. “We willen breken met de landelijke en Limburgse armoedecijfers.”

Beleidsplan
Het beleidsplan armoedebeleid 2012-2014 is nog niet definitief vastgesteld. Waarschijnlijk buigt de gemeenteraad zich in februari over het plan. Stimulansz heeft mogen meeschrijven aan het plan. Op 9 februari presenteert de gemeente haar aanpak tijdens de projectenparade in Nieuwegein.

Geef een reactie