Oproep: deelname aan onderzoek naar communicatie tussen schuldeiser en schuldhulpverlener

De NVVK wil de communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers verbeteren. Goede communicatie verhoogt het rendement van schuldhulpverlening voor schuldhulpverleners, schuldenaren èn schuldeisers.

In het kader van het door het ministerie van SZW opgezette programma Verbetering effectiviteit minnelijke schuldhulpverlening, start de NVVK een onderzoek naar de communicatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Stimulansz. Graag verzoeken wij om uw medewerking aan het onderzoek.

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  1. Wat is de visie op de onderlinge samenwerking
  2. Hoe verloopt de communicatie
  3. Welke knelpunten worden er gesignaleerd
  4. Welke verbetermogelijkheden zijn er

Deelname aan onderzoek
In het kader van dit onderzoek worden interviews afgenomen en bijeenkomsten georganiseerd met schuldeisers en schuldhulpverleners. Wilt u als schuldeiser (incl. incassobureaus en deurwaarders) of NVVK-lid (medewerker fase 1 en 2 en leidinggevenden) graag deelnemen en/of heeft u in uw organisatie een inspirerende oplossing gevonden voor de communicatie met schuldeisers, schuldenaren of de schuldhulpverlening? Laat het ons weten via g.vanvrouwerf@nvvk.eu. U kunt dan vervolgens door Stimulansz benaderd worden.

Vervolg
In het voorjaar van 2012 zal de NVVK op basis van dit onderzoek een duidelijke visie over communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers presenteren. Deze zal worden vertaald in voorbeeldbrieven, modules en gedragcodes.

Geef een reactie