Aantal minima per gemeente en provincie in 2012

De minimascan is geactualiseerd en voor Stimulansz-abonnees te downloaden uit het Handboek Werk en Inkomen. Op basis van CBS-cijfers maakt de minimascan per gemeente en provincie voor 2009-2012 een raming van de omvang en samenstelling van de doelgroep van het armoedebeleid.

De grote steden Amsterdam en Rotterdam hebben het hoogste percentage minima, op de voet gevolgd door de kleine Limburgse gemeente Vaals. Van de provincies heeft Utrecht relatief de minste minima, Noord-Holland de meeste.

De minimascan geeft inzicht in het aantal huishoudens per inkomensgroep (100%, 105%, 110% van het sociaal minimum, etc.). Ook de voornaamste inkomstenbron wordt gespecificeerd:

  • Inkomen uit arbeid
  • Inkomen uit eigen onderneming
  • Uitkering werkloosheid
  • Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt
  • Uitkering ouderdom/nabestaanden
  • Uitkering sociale voorzieningen (m.n. bijstand)
  • Overig overdrachtsinkomen

Deze indeling is anders dan in voorgaande jaren en sluit aan bij de nieuwe indeling van het CBS. De minimascan bevat helaas (nog) geen prognose van het aantal kinderen in arme gezinnen. Hiervoor zul je het moeten doen met cijfers over 2009 van het CBS. Zie bijvoorbeeld deze tabel.

Geef een reactie