Zelfbewust een zelfstandige positie

EIM doet jaarlijkse onderzoek naar de economische zelfstandigheid van zelfstandigen. Daaruit blijkt deze keer, dat 33% van de zzp’ers een omzet heeft die lager ligt dan 25.000 euro. 47% van de zelfstandigen kan niet terugvallen op een alternatief gezinsinkomen. De SER berekende eerder dat 60% van de zelfstandigen na aftrek een bedrag onder een minimuminkomen overhoudt. Het onderzoek laat ook zien dat slechts weinig zelfstandigen zich verzekeren tegen ziekte (20%) of langdurige arbeidsongeschiktheid (38%). Ruim de helft van de zzp’ers reserveert wel geld voor pensioenvoorziening. Joke de Kock, voorzitter van de NVVK, zei afgelopen zaterdag in Nieuwsuur dat zij een grote toename ziet van het aantal zelfstandigen dat zich meldt voor schuldhulpverlening.

Toch kiezen de meeste zzp’ers bewust voor het zelfstandig ondernemerschap en hebben zij geen spijt van hun keuze; ondanks de huidige moeilijke economische omstandigheden zou slechts 12% kiezen voor een dienstverband als die mogelijkheid zich zou voordoen.

Toeval (?): vandaag heeft mijn vriendin haar vaste baan opgezegd en begint zij als zelfstandige.

Geef een reactie