Kind met baan? Dan geen (bijzondere) bijstand

Vorige week lekte via het tv-programma ‘Uitgesproken Vara‘ een concept-wetsvoorstel uit waarin staat dat leden uit een gezin straks gezamenlijk en niet meer apart een bijstandsuitkering kunnen aanvragen. Dat betekent dat als een gezinslid meer verdient dan de bijstandsgrens van 1.300 euro per maand, andere gezinsleden geen uitkering meer krijgen. Nu geldt die regeling alleen voor partners, straks tellen ook thuiswonende kinderen mee. Gezinnen gaan er daardoor mogelijk 500 tot 800 euro per maand op achteruit. Lees meer in Trouw.

Ik heb nog niet kunnen achterhalen of dit dan ook zou gelden voor bijvoorbeeld de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag, maar ik neem aan van wel.

Een gedachte over “Kind met baan? Dan geen (bijzondere) bijstand

Geef een reactie