‘Krachtwijkenbeleid werkt’

Het ‘krachtwijkenbeleid’ van voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar is aantoonbaar succesvol. De veertig Vogelaarwijken halen hun achterstand in ten opzichte van de rest van Nederland. Schooluitval neemt sterker af dan elders, de criminaliteit daalt sneller en de bewoners zijn duidelijk meer tevreden. Hoewel de werkloosheid in achterstandswijken nog steeds hoger is dan elders, is het verschil afgelopen drie jaar fors kleiner geworden. Dat blijkt uit voorlopige gegevens op basis waarvan minister Donner (Binnenlandse Zaken) in mei de wijkenaanpak evalueert. Lees meer in De Stentor.

Geef een reactie