Bezuinigingen armoedebeleid per gemeente

Het COELO heeft de afgelopen twee maanden onderzocht waarop gemeenten verwachten te gaan bezuinigen. Op gemeentelijk armoedebeleid (“bijz.bijstand, kwijtschelding, minimapas, enz.” en ik neem aan ook schuldhulpverlening) verwacht men in 2011 4% te gaan bezuinigen en in 2012 6%. Vergeleken met andere beleidsterreinen wordt het armoedebeleid behoorlijk ontzien. Klik op de kaart op de website van het COELO om te zien hoeveel jouw gemeente denkt te gaan bezuinigen:

Lees ook het onderzoeksrapport.

Geef een reactie