Honderdduizenden in de problemen door toeslagfouten

De Wet Awir die toeslagen zoals de Huurtoeslag en Zorgtoeslag regelt, schiet ernstig tekort. Er gaat teveel (40%) fout bij het verstrekken van toeslagen. Voor mensen met een minimuminkomen is dat een ramp. Zij komen door forse Awir-schulden of Awir-tekorten onder het bestaansminimum terecht. De Wet Awir wordt door het kabinet geëvalueerd. De Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden heeft een eigen evaluatie gemaakt en vindt dat de belastingdienst formulieren vooraf moet invullen, dat voor mensen met een minimuminkomen de maximale toeslag gegarandeerd moet worden en dat het rondpompen van geld via de zorgtoeslag moet worden afgeschaft.

Een paar schokkende cijfers:

  • 440.000 huishoudens worstelden in 2007 met 313 miljoen euro aan te weinig uitgekeerde huurtoeslag of een terugvordering wegens teveel ontvangen huurtoeslag;
  • Er werd 262 miljoen euro teruggevorderd, en 51 miljoen nabetaald (bedragen onder de 100 euro zijn niet meegerekend);
  • 40% van de 1,2 miljoen mensen die recht hadden op huurtoeslag, kregen veel te weinig voorschot of moesten achteraf veel terugbetalen.
  • In 120.000 huishoudens ontstond een schuld van 1000 euro of meer.
  • In 72.000 huishoudens kreeg men tussen de 500-1000 euro te weinig; Forse bedragen als je van een minimuminkomen leeft. Hetzelfde doet zich voor bij de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag.
  • Uit cijfers over 2007 blijkt dat van de 5,3 miljoen mensen die zorgtoeslag ontvingen 31% minimaal 100 euro te veel of te weinig heeft ontvangen;
  • Van de 0,3 miljoen huishoudens die recht hebben op kinderopvangtoeslag ontving 48% minimaal 100 euro te veel of te weinig. De helft kreeg te weinig en de andere helft te veel.
  • De nu bekende gegevens over 2008 wijzen in een zelfde richting. 

Dit is natuurlijk iets dat landelijk moet worden opgepakt. Lokaal kun je zorgen voor goede voorlichting en hulp bij thuisadministratie. NB. aanstaande donderdagmiddag is er in Amsterdam een gratis bijeenkomst over het opzetten van formulierenbrigades.

Geef een reactie