VNG wil moratorium, LIS en financiële middelen

In een brief aan de Tweede Kamer (d.d. 8 dec.) benoemt de VNG met betrekking tot het wetsvoorstel voor gemeetelijke schuldhulpverlening drie punten waar zij zich me zorgen over maken:

1. Wij hopen dat er een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) komt. Registratie in een dergelijk systeem kan overkreditering en daarmee problematische schulden voorkomen.
2. Wij hopen dat er naast de tijdelijke financiële middelen die zijn toegekend tot en met 2011 ook structureel budget beschikbaar gesteld wordt.
3. Wij zijn voorstander van een wettelijk moratorium (het tijdelijk opschorten van incasso-activiteiten door schuldeisers). Een moratorium kan de noodzakelijke rust creëren om tot een goede schuldregeling te komen.

Geef een reactie