Minder betalingsachterstanden in 2009

Het aantal mensen met betaalachterstanden is ten opzichte van vorig jaar met 2,2 procent gedaald. Dat blijkt uit de monitor betalingsachterstanden 2009 van het ministerie van SZW. Lees de aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer. In de brief worden de resultaten samengevat, maar wordt niet over beleid gesproken.

Geef een reactie