Oerwoud van inkomensregelingen

In het Algemeen Overleg over Armoede op 9 september jl. heeft Kamerlid Spekman, gesteund door de kamerleden Ortega-Martijn en Pieper, aan de staatssecretaris van SZW gevraagd om meer inzicht in de samenhang van inkomensregelingen te geven. Hierbij heeft Spekman aangegeven te willen weten welke regelingen er allemaal zijn, hoe ze onderling uitpakken en hoe het stelsel van inkomensregelingen simpeler en rechtvaardiger zou kunnen.  Met deze brief (d.d. 8 dec. ) voldoet Klijnsma aan dit verzoek. Bijlagen bij deze brief:

  1. Overzichtstabel inkomensregelingen;
  2. Illustratie van mate van overlap in doelgroepen.

NB. Op www.berekenuwrecht.nl is het recht op alle inkomensregelingen te berekenen! Berekenuwrecht is bedoeld om de burger inzicht te geven in het oerwoud van regelingen.

Geef een reactie