Workshop Over geld en opvoeden voor (allochtone) ouders

Allochtone gezinnen leven vier keer zo vaak in een huishouden met een laag inkomen dan Nederlandse ouders, zo blijkt uit cijfers van het SCP (Sociaal Cultureel planbureau). Het NIGZ en het Nibud hebben daarom het lespakket ‘Over geld & opvoeden’ ontwikkeld, speciaal voor allochtone ouders. Met praktische oefeningen en het bespreken van DVD-fragmenten worden ouders geholpen hun kinderen goed te leren omgaan met geld. 

Als professional kun je de workshop ‘Over geld en opvoeden voor (allochtone) ouders’ volgen, zodat je zelf cursussen met het lespakket kan geven. Na afloop van deze ‘train-de-trainer’ workshop krijg je het complete lespakket mee naar huis.

Meer informatie vindt je op de website van het Nibud

Geef een reactie