Verdeling middelen schuldhulpverlening

Zojuist gepubliceerd op het gemeenteloket van SZW, informatie over de 130 miljoen euro extra voor schuldhulpverlening:
–  Hoe vindt de verdeling van middelen plaats?
–  Waarvoor dienen de middelen te worden gebruikt?
–  Hoe moeten gemeenten de middelen verantwoorden?
–  Wat gebeurt er als de extra middelen niet worden besteed in het jaar waarvoor ze zijn toegekend?

De middelen voor 2009 worden naar verwachting als voorschot in oktober naar gemeenten overgemaakt. De middelen 2009 en 2010 worden via een zogenaamde meeneemregeling aan gemeenten beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen niet-bestede middelen in 2009 en 2010 worden meegenomen naar het volgende jaar c.q. het eindjaar 2011.

Geef een reactie