Signaallijst Financiën: snel inzicht in situatie hulpvrager

Recent is de Signaleringslijst Financiën ontwikkeld. Deze geeft professionals en vrijwilligers snel inzicht in de financiële situatie van een hulpvrager, zeker als er sprake is van een licht verstandelijke beperking. Je kunt hiermee bepalen of een hulpvrager aanvullende ondersteuning nodig heeft bij financiële zaken. De digitale vragenlijst wordt samen met de hulpvrager ingevuld. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Na het invullen en verzenden volgt een advies. Klik hier voor de Signaallijst of bezoek de website van Kennisplein Gehandicaptensector voor meer informatie. Je leest daar ook meer over het beter bekende Mesis©-screeningsinstrument voor schuldhulpverlening waar de signaallijst een uitwerking van is.