Breaking: categoriale bijzondere bijstand voor energiekosten

Huishoudens met een laag inkomen krijgen eenmalig ongeveer € 200 aan categoriale bijzondere bijstand als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Daarvoor wordt € 200 miljoen vrijgemaakt. Dit schrijft staatssecretaris Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is een generieke regeling met weinig beleidsvrijheid voor gemeenten. Bijstandsgerechtigden ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen kunnen zich bij de gemeente melden. Om deze groep te informeren wordt samen met de VNG en Divosa publiekscommunicatie opgezet. Er is geen vermogenstoets. Ik vermoed dat gemeenten wel zelf inkomensgrenzen mogen bepalen, zodat ze ‘kunnen aansluiten bij het gemeentelijk minimabeleid’.

Ook huishoudens met schulden hebben direct profijt van de tegemoetkoming. Op een tegemoetkoming via de bijzondere bijstand geldt namelijk een beslagverbod.

Planning

Het besluit vereist een wetswijziging. Die zal zo snel mogelijk worden ingediend. Daarnaast zal het kabinet samen met de VNG en Divosa een uniforme uitvoering – ten aanzien van de doelgroep en het richtbedrag – zoveel mogelijk bevorderen door het opstellen van (niet-bindende) richtlijnen. De kaders hiervan volgen zo mogelijk nog dit jaar. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van de tegemoetkoming.

Financiën en verantwoording

De € 200 miljoen wordt via de algemene uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. De uitvoering via de categoriale bijzondere bijstand impliceert dat er geen verantwoording aan het rijk over de besteding van de middelen hoeft plaats te vinden. Ik weet niet welke verdeelsleutel wordt gehanteerd. Zie hier de budgetten per gemeente met de verdeelsleutels bijzondere bijstand respectievelijk energiearmoede. Heb ik zelf berekend, dus geen garanties!

Andere energieregelingen

Naast deze € 200 miljoen voor gemeentelijke inkomensondersteuning is er € 150 miljoen voor energiebesparende producten en energieadvies. Dat budget gaat ook naar gemeenten. In de nota van wijziging vind je vanaf p. 6 een toelichting en de budgetten per gemeente. Hierbij is overigens de verdeelsleutel energiearmoede gebruikt.

Daarnaast is er de verlaging van de energiebelasting. Deze verlaging is generiek, dus niet alleen voor minima. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik scheelt dit ongeveer € 400 op jaarbasis.

3 gedachtes over “Breaking: categoriale bijzondere bijstand voor energiekosten

  1. Die € 400,00 hebben de rijken niet nodig.
    Vanaf modaal minderen, vanaf 2x modaal niets meer.
    Dan kan de minima meer krijgen.

  2. Vanaf 27 oktober, Welkom Energie ging failliet, zit ik in de kou. Ik moest 1,80per m3 betalen gaan (ipv 70 cent) en ook dure elektriciteit. Met bijstand kun je geen 100 euro extra betalen en als de termijnrekeningen veranderen in maandafrekeningen in de winterperiode… dan ga ik zelf failliet! Ik ben alle voorschotten kwijt, geen welkomstbonus, alles is weg. En nu kan ik mijn huis niet meer verwarmen, niet warmer dan 15/16 graden. Nee, het went niet! Ik ben jaloers op rijke mensen die wel in een warm huis zitten. Ik ben boos op de regering die niets doet. De 200 euro is veel te weinig!!! En het moet nog een keer komen.. zal nog wel lang duren. Je kunt van 200 euro je huis niet verwarmen met deze idiote rekeningen.

Geef een reactie