Breaking: Utrecht verkort schuldtraject naar 2 jaar

Utrecht werkt sinds 2018 al op grote schaal met saneringskredieten. Het derde jaar wordt straks door de gemeente kwijtgescholden, tot € 1.000. Schuldeisers krijgen wél de normale periode van drie jaar uitbetaald. Ook de opstartfase wordt verkort. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 11 maanden om een schuldregeling te starten. De gemeente werkt ernaar toe om binnen 2 maanden een afkoopvoorstel bij alle schuldeisers te doen.

Ze noemen het coronasanering, maar er is het voornemen om deze werkwijze ook na de coronacrisis te continueren. De gemeente zegt dat ze hiermee vooruitlopen op landelijke wetgeving, maar daarover staat nog niets concreets op papier en er zijn geen besluiten genomen.

Lees het persbericht, de raadsbrief en de Beleidsregels schuldhulpverlening 2021 (hoofdstuk 3).

Een gedachte over “Breaking: Utrecht verkort schuldtraject naar 2 jaar

 1. Dag Martijn,
  Ik ben een trouwe lezer an je blogs en heb hier veel aan, maar nu heb ik nog wel wat vragen omtrent de SHV van de gemeente Utrecht.
  – Het voortraject verkorten tot 2 maanden?
  Wat dan te doen met die schuldeisers die dan nog niet bekend zijn en pas enkele maanden later boven tafel komen? Antwoord van de BD op verzoek of daar eventueel nog een schuld openstaat duurt al min. 8 weken.

  – Wie betaalt het saneringskrediet?
  Komt dit uit de gemeentekas of een lening via de Kredietbank?

  – Kwijting door de gemeente van het laatste jaar, tenminste als de aflossing nog minder dan € 1.000,– betreft.
  Is het dan zo dat bij een hoge schuld de aflossing aan de gemeente veel meer dan 2 jaar bedraagt, net zo lang tot ze onder die € 1.000,– zitten.

  – Stel: je hebt een schuld van € 60.000,– en een maandelijkse AC van € 73,–. Wordt er dan een afkoopsom geboden van € 73,– x 36 mnd. = € 2.628,–. Hoeveel (krediet)rente wordt er dan nog van dit bedrag afgetrokken om de s.e.’s een voorstel te kunnen doen?
  Wat is, naast de tijd, het voordeel voor de s.e. en dus waarom zou hij nu dan eerder akkoord gaan met het voorstel dan op de oude werkwijze van een saneringskrediet?

  – Maar wat als het voorstel helemaal rond is en er komen nog een paar s.e.’s oppoppen (wat zeker geen uitzondering is gezien het korte tijdsbestek) met een gezamenlijk schuldbedrag van € 35.000,–?
  Biedt de gemeente dan een afkoopsom tegen hetzelfde percentage als de eerdere voorstellen nl. 4,38% = € 1.533,–?
  Zo ja, dan heeft de schuldenaar in 2 jaar tijd € 1.752,– (24x € 73,–) afgelost en blijft er na die 2 jaar nog een bedrag openstaan van € 2.409,– (2.628 + 1.533 – 1.752) en zal hij nog zeker 19 extra maanden moeten aflossen. Al met al is dit dus 7 maanden langer dan in een niet-corona traject, tenminste als de gemeente hier ook van het standpunt uitgaat dat de laatste € 1.000,– wordt kwijtgescholden.

Geef een reactie