Mobility Mentoring®

cover_mobility_mentoring-1484746816Dáár moest ik me toch maar eens in verdiepen. Ik heb al regelmatig de klok horen luiden, maar wist nog niet waar de klepel hangt.

Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onverstandig zijn. Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien waarom: chronische stress door schulden en armoede, verandert de ‘bedrading’ van het brein van mensen. Dat beïnvloedt het geheugen negatief en maakt dat mensen geen overzicht kunnen krijgen en niet goed meer in staat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen.

Het uit Amerika overgewaaide Mobility Mentoring® is een methode gebaseerd op de laatste inzichten vanuit de hersenwetenschap en inzetbaar bij de begeleiding van mensen die hun financiële en sociale problemen willen oplossen.

In de Handreiking Mobility Mentoring wordt een eerste vertaling gemaakt naar de Nederlandse praktijk. In Nederland kan het volgens de auteurs een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de generalistische dienstverlening door wijkteams en de brede integrale intakes bij gemeenten. Ook de specialistische hulpverlening in de maatschappelijke opvang, schuldhulpverlening, re-integratie, jeugdzorg en ondersteuning door vrijwilligers kan een ontwikkeling doormaken dankzij Mobility Mentoring.

De Hogeschool Utrecht en Platform31 willen de komende tijd de theoretische inzichten en instrumenten, mentoring en dienstverleningsprincipes ook in Nederland inzetten en de resultaten verder monitoren en evalueren. Alphen aan de Rijn is al aan het proefdraaien met de aanpak.

Geef een reactie