Ook in 2016 en 2017 subsidieregeling voor tegengaan armoede en schulden

f_20151214211137_76297_220425397Op 3 december heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om voor 2016 en 2017 geoormerkte gelden uit te trekken voor stimulering van projecten die zich richten op:

  • kinderen in armoede;
  • preventie van schulden bij kwetsbare groepen;
  • maatjesprojecten voor schuldhulpverlening;
  • preventie van schulden door budgeteducatie bij jongeren;
  • meer maatwerk voor jongeren in schulden.

In 2014 en 2015 hadden we ook al zo’n regeling; het ging het om 3,5 miljoen per jaar.

Geef een reactie