Benchmark Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

benchmarkVanaf heden kunnen gemeenten en samenwerkingsverbanden zich aanmelden voor de benchmarkmodule Armoede en Schulden. Daarmee vergelijken zij hun prestaties en de aanpak van armoede en schulden. De module is een verdiepende module van de Divosa Benchmark Werk en Inkomen.
In 2016 worden de prestaties over 2015 gemeten. Begin 2016 vul je online een vragenlijst in. De ingevulde gegevens worden aangevuld met gegevens uit andere bronnen zoals CBS, minimascan en de Divosa basisbenchmark. De resultaten worden vastgelegd in een standaardrapport. In heldere grafieken worden de prestaties vergeleken met die van andere gemeenten. Daarnaast is er de mogelijkheid de resultaten online nader te analyseren en te vergelijken met een groep benchmarkgemeenten naar eigen keuze. Tijdens twee benchlearn bijeenkomsten met alle deelnemers worden de rapportages en het verhaal achter de cijfers besproken.
De benchmark vergelijkt op:

  • Uitgaven, bereik en uitvoeringskosten van minimaregelingen zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding belastingen en maatschappelijke participatie.
  • Uitgaven, aantal klanten, effectiviteit en de organisatie van de Schuldhulpverlening.

Lees meer.

Geef een reactie