Bijzondere bijstand: verplicht vangnet voor versoberde voorzieningen?

Tijdens het Jaarcongres Armoede en Schulden verzorgt Henk van Deutekom een workshop over bijzondere bijstand en zorgkosten.

De burger zal in toenemende mate geconfronteerd worden met eigen bijdragen, eigen betalingen en voor eigen rekening blijvende kosten. Dat speelt vooral een rol bij (para)medische kosten, zorg en welzijn. Versobering van het basispakket voor de zorgverzekering, beperking van de AWBZ en taakverschuivingen op het terrein van welzijn en participatie leiden tot beperktere voorzieningen voor burgers. In hoeverre kan bijzondere bijstand door minima worden aangesproken om daarin enige compensatie te bieden? Welke consequenties hebben de plannen voor een nieuwe maatwerkvoorziening voor inkomenssteun van chronisch zieken en gehandicapten? Welke rol kan de collectieve ziektekostenverzekering spelen?

Henk van Deutekom is docent bestuursrecht en sociale zekerheid aan de Christelijk Hogeschool Ede

Geef een reactie