Digitaliseren versus kantelen

Ik rijd momenteel stad en land af om bij gemeenten Berekenuwrecht Plus onder de aandacht te brengen. (Gelukkig, straks alleen nog maar 100.000+ gemeenten #regeerakkoord). De plusversie van Berekenuwrecht wordt heel positief ontvangen. Voorheen waren gemeenten nog wat sceptisch, omdat het alleen op papier werkte. Maar ik kan ze nu laten zien dat het echt werkt! Mèt Digid-, DKD- en GWS-koppeling.

Positief dus. Vooral omdat het past in de trend van digitalisering. En omdat het past in de bezuinigingstaakstelling. Maar ik hoor toch ook nog wel wat twijfels, want hoe verhoudt Berekenuwrecht Plus zich tot de ‘kanteling’ die zijn opmars doet in het armoedebeleid?

Volgens mij kan digitalisering juist erg goed samengaan met kanteling: De inkomensondersteuning biedt je snel, doelgericht, generiek en met lage uitvoeringskosten aan. Dat werkt vooral goed voor de meer categoriale regelingen en individuele bijzondere bijstand waarvoor je beleidsregels hebt opgesteld. Vervolgens kun je de uitvoeringskosten die je bespaart, aanwenden voor het gesprek met de klant. Je kunt voorafgaand aan de aanvraag in gesprek gaan, bij de balie of m.b.v. iPad of laptop bij de aanvrager thuis. Je kunt ook na de aanvraag in gesprek gaan. Ga dan met een selectie van aanvragers in gesprek. Met iedereen in gesprek gaan, is misschien wat duur en niet effectief. Selecteer bijvoorbeeld aanvragers die je nog niet goed kent, niet-bijstandsgerechtigden, langdurige minima, veel-aanvragers, mensen die nog niet bekend zijn in je zorgnetwerk of een andere doelgroep.

In het keukentafelgesprek kun je onderzoeken wat er nodig is om duurzaam de situatie van de klant te veranderen. Bijvoorbeeld koppeling van materiële en immateriele hulp. Dus naast het meer generieke beleid creëer je ruimte voor het echte ‘individualiseren’.

Berekenuwrecht Plus in 3 minuten:

 

Vandaag presenteerde Ernst & Young een rapport met zes adviezen voor gemeenten die verder willen digitaliseren. En lees ook de aanzet van de VNG voor een verkenning van de mogelijkheden van ICT in het sociale domein. Lees dan vooral paragraaf 4.2.2 Burgerperspectief: zelfredzaamheid ook in de digitale wereld.

 

Geef een reactie