Zeeuws platform start armoedemeldpunt

Splinter, het platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland kondigde deze week tijdens haar jaarvergadering aan haar activiteiten te gaan verbreden en meer te gaan fungeren als belangenbehartiger. Dat wil zeggen, iedereen kan zijn verhaal doen via splinterce@zeelandnet.nl. Structurele misstanden wil Splinter doorgeven aan politiek of de geëigende instanties om het probleem op de kaart te zetten. Tijdens de bijeenkomst werd ook aandacht besteed aan de groeiende groep werkenden die onder de armoedegrens leeft. Lees meer.

Geef een reactie