Minimahuishoudens Haarlem op weg naar financiële zelfredzaamheid

Het Haarlemse minimabeleid is helemaal van deze tijd. In een collegevoorstel wordt vooral ingezet op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid. De nieuwe inrichting van het minimabeleid hangt samen met andere ontwikkelingen binnen het sociaal domein, waarbij de verhouding tussen overheidstaken en de verantwoordelijkheid van burgers verandert en waarbij er minder geld beschikbaar is voor zorg en activering. De gemeente onderzoekt daarom samen met partners, belangenvertegenwoordigers en Haarlemmers hoe de maatschappelijke ondersteuning en activering op langere termijn betaalbaar georganiseerd kan worden.

Een belangrijke verandering is dat de minimahuishoudens de eigen verantwoordelijkheid over hun zorgverzekering en de administratie daaromheen terugkrijgen.

Morgen is er een raadsmarkt. Op 11 oktober wordt het voorstel behandeld in de gemeenteraad. Lees meer.

Geef een reactie